ΡΑΑΕΥ :: Τιμολόγια παρόχων ενέργειας

Πάροχος Έτος Μήνας Ονομασία Τιμολογίου Πάγιο με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/μήνα) Προϋπόθεση Έκπτωσης Παγίου Τελική Τιμή Προμήθειας με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/MWh) Προϋπόθεση Έκπτωσης Βασικής Τιμής Προμήθειας Παρατηρήσεις
ELPEDISON 2024 1 Ειδικό 5.00 170.58
ELPEDISON 2024 2 Smart for Business 2 5.00 125.84
ELPEDISON 2024 4 Smart for Business 2 5.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024.
ELPEDISON 2024 2 Smart for Business 3 5.00 125.84
ELPEDISON 2024 2 SmartZero for business Γ21 0.00 127.94 Περιλαμβάνεται ειδική έκτακτη έκπτωση 0,015€/kWh
ELPEDISON 2024 4 SmartZero for business Γ21 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024.
ELPEDISON 2024 3 SmartZero for business Γ22 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
ELPEDISON 2024 2 Smart for Business 1 5.00 110.84 Ειδική έκπτωση Φεβρουαρίου 2024, ύψους 0,015€/kWh
ELPEDISON 2024 2 SmartZero for business Γ23 0.00 127.94 Περιλαμβάνεται ειδική έκτακτη έκπτωση 0,015€/kWh
ELPEDISON 2024 4 Smart for Business 1 5.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024.
ELPEDISON 2024 4 SmartZero for business Γ23 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024
ELPEDISON 2024 4 Smart for Business 3 5.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024.
ELPEDISON 2024 3 Ειδικό Γ22 5.00 107.62 50€ ΔΩΡΟ στον 1ο λογαριασμό για νέες εκπροσωπήσεις
ELPEDISON 2024 2 Ειδικό Γ23 5.00 146.50
ELPEDISON 2024 4 Ειδικό Γ23 5.00 117.05
ELPEDISON 2024 3 Ειδικό Γ21 (για τις πρώτες 100 kWh μηνιαίως) 5.00 98.98 50€ ΔΩΡΟ στον 1ο λογαριασμό για νέες εκπροσωπήσεις
ELPEDISON 2024 2 Ειδικό Γ21 (από την 101η kWh και πάνω μηνιαίως) 5.00 146.50
ELPEDISON 2024 4 Ειδικό Γ21 (από την 101η kWh και πάνω μηνιαίως) 5.00 117.05
ELPEDISON 2024 3 Smart for Business 2 5.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
ELPEDISON 2024 1 Smart for Business 3 5.00 150.08
ELPEDISON 2024 3 Smart for Business 3 5.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
ELPEDISON 2024 3 SmartZero for business Γ21 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
ELPEDISON 2024 2 SmartZero for business Γ22 0.00 127.94 Περιλαμβάνεται ειδική έκτακτη έκπτωση 0,015€/kWh
ELPEDISON 2024 1 Smart for Business 1 5.00 135.08 Ειδική Έκπτωση Ιανουαρίου 2024, ύψους 0,015 €/kWh
ELPEDISON 2024 4 SmartZero for business Γ22 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024.
ELPEDISON 2024 3 Smart for Business 1 5.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
ELPEDISON 2024 3 SmartZero for business Γ23 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
ELPEDISON 2024 1 Smart for Business 2 5.00 150.08
ELPEDISON 2024 2 Ειδικό Γ22 5.00 146.50
ELPEDISON 2024 4 Ειδικό Γ22 5.00 117.05
ELPEDISON 2024 1 Bright for business 3.00 169.00
ELPEDISON 2024 3 Ειδικό Γ23 5.00 107.62 50€ ΔΩΡΟ στον 1ο λογαριασμό για νέες εκπροσωπήσεις
ELPEDISON 2024 2 Ειδικό Γ21 (για τις πρώτες 100 kWh μηνιαίως) 5.00 125.00
ELPEDISON 2024 4 Ειδικό Γ21 (για τις πρώτες 100 kWh μηνιαίως) 5.00 110.05
ELPEDISON 2024 3 Ειδικό Γ21 (από την 101η kWh και πάνω μηνιαίως) 5.00 107.62 50€ ΔΩΡΟ στον 1ο λογαριασμό για νέες εκπροσωπήσεις
NRG 2024 2 Ειδικό (≤ 25 kVA) 3.50 ebill & πάγια εντολή 149.53 Συνέπεια
NRG 2024 4 Ειδικό (≤ 25 kVA) 3.50 ebill & πάγια εντολή 130.84 συνέπεια
NRG 2024 2 Ειδικό (> 25 kVA) 3.50 ebill & πάγια εντολή 144.53 Συνέπεια
NRG 2024 4 Ειδικό (> 25 kVA) 3.50 ebill & πάγια εντολή 123.84 συνέπεια
NRG 2024 3 nrg @ cost+ BUSINESS1 9.03 e-bill, πάγια εντολή Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Tο Πάγιο αφορά σε κατανάλωση μέχρι 700 kWh - Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024
NRG 2024 2 nrg @ cost+ BUSINESS3 9.03 e-bill, πάγια εντολή 98.25 Tο Πάγιο αφορά σε κατανάλωση μέχρι 700 kWh
NRG 2024 4 nrg @ cost+ BUSINESS3 9.03 e-bill, πάγια εντολή Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024
NRG 2024 4 nrg on time 4U Business3 5.95 e-bill, πάγια εντολή Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024
NRG 2024 2 nrg prime 4U Business2 6.93 e-bill, πάγια εντολή 116.67
NRG 2024 2 nrg on time 4U Business2 6.93 e-bill, πάγια εντολή 113.66
NRG 2024 4 nrg prime 4U Business2 6.93 e-bill, πάγια εντολή Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024
NRG 2024 4 nrg on time 4U Business2 6.93 e-bill, πάγια εντολή Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024
NRG 2024 2 nrg prime 4U Business1 5.25 e-bill, πάγια εντολή 126.17
NRG 2024 2 nrg on time 4U Business1 5.95 e-bill, πάγια εντολή 115.75 Συνέπεια
NRG 2024 4 nrg prime 4U Business1 5.25 e-bill, πάγια εντολή Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024
NRG 2024 4 nrg on time 4U Business1 5.95 e-bill, πάγια εντολή Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024
NRG 2024 2 nrg prime 4U Business3 5.25 e-bill, πάγια εντολή 126.17
NRG 2024 2 nrg on time 4U Business3 5.95 e-bill, πάγια εντολή 115.75
NRG 2024 4 nrg prime 4U Business3 5.25 e-bill, πάγια εντολή Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024
NRG 2024 3 nrg fixed 4U BUSINESS1 3.50 e-bill, πάγια εντολή 151.00 Ταυτόχρονη σύνδεση σε οποιοδήποτε επαγγελματικό πρόγραμμα Φυσικού Αερίου της Εταιρείας
NRG 2024 1 Ειδικό (≤ 25 kVA) 3.60 e-bill, πάγια εντολή 169.20 Συνέπεια
NRG 2024 3 Ειδικό (≤ 25 kVA) 3.50 ebill & πάγια εντολή 134.00 συνέπεια
NRG 2024 1 Ειδικό (> 25 kVA) 3.60 e-bill, πάγια εντολή 166.20 Συνέπεια
NRG 2024 3 Ειδικό (> 25 kVA) 3.50 ebill & πάγια εντολή 129.00 συνέπεια
NRG 2024 4 nrg @ cost+ BUSINESS1 9.03 e-bill, πάγια εντολή Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή
NRG 2024 3 nrg @ cost+ BUSINESS3 9.03 e-bill, πάγια εντολή Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Tο Πάγιο αφορά σε κατανάλωση μέχρι 700 kWh - Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024
NRG 2024 2 nrg @ cost+ BUSINESS1 9.03 e-bill, πάγια εντολή 98.25 Tο Πάγιο αφορά σε κατανάλωση μέχρι 700 kWh
NRG 2024 1 nrg on time 4U Business2 6.93 e-bill, πάγια εντολή 136.81 Συνέπεια
NRG 2024 3 nrg prime 4U Business2 6.93 e-bill, πάγια εντολή Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024
NRG 2024 3 nrg on time 4U Business2 6.93 e-bill, πάγια εντολή Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024
NRG 2024 1 nrg prime 4U Business1 5.25 e-bill, πάγια εντολή 158.11
NRG 2024 1 nrg on time 4U Business1 5.95 e-bill, πάγια εντολή 142.74 Συνέπεια
NRG 2024 3 nrg prime 4U Business1 5.25 e-bill, πάγια εντολή Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024
NRG 2024 3 nrg on time 4U Business1 5.95 e-bill, πάγια εντολή Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024
NRG 2024 1 nrg prime 4U Business3 5.25 e-bill, πάγια εντολή 158.11
NRG 2024 1 nrg on time 4U Business3 5.95 e-bill, πάγια εντολή 142.74 Συνέπεια
NRG 2024 3 nrg prime 4U Business3 5.25 e-bill, πάγια εντολή Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024 - Διατίθεται και με διαφορετική εμπορική πολιτική
NRG 2024 3 nrg on time 4U Business3 5.95 e-bill, πάγια εντολή Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024 - Διατίθεται και με διαφορετική εμπορική πολιτική
NRG 2024 1 nrg prime 4U Business2 6.93 e-bill, πάγια εντολή 148.11
NRG 2024 3 nrg fixed 4U BUSINESS3 3.50 e-bill, πάγια εντολή 151.00 Ταυτόχρονη σύνδεση σε οποιοδήποτε επαγγελματικό πρόγραμμα Φυσικού Αερίου της Εταιρείας
OTE ESTATE 2024 4 Ειδικό 5.00 148.00
OTE ESTATE 2024 2 Ειδικό 5.00 178.20
OTE ESTATE 2024 3 Ειδικό 5.00 139.00
OTE ESTATE 2024 1 Ειδικό 5.00 198.00
PROTERGIA 2024 1 Value Simple Επαγγελματικό 2 5.00 162.60
PROTERGIA 2024 2 Plus Επαγγελματικό 2 1.00 167.50
PROTERGIA 2024 4 Value Fair Επαγγελματικό 1 5.00 122.24
PROTERGIA 2024 3 Value Simple Επαγγελματικό 2 5.00 128.86
PROTERGIA 2024 2 Value Fair Επαγγελματικό 2 5.00 155.00
PROTERGIA 2024 4 Value Simple Επαγγελματικό 2 5.00 121.65
PROTERGIA 2024 1 Value Fair Επαγγελματικό 3 5.00 152.80
PROTERGIA 2024 2 Value Simple Επαγγελματικό 3 5.00 151.80
PROTERGIA 2024 3 Value Fair Επαγγελματικό 3 5.00 113.76 Χρέωση νυχτερινού 111.76 €/MWh
PROTERGIA 2024 4 Value Simple Επαγγελματικό 3 5.00 121.65
PROTERGIA 2024 1 Value Simple Επαγγελματικό 1 5.00 162.60
PROTERGIA 2024 2 Plus Επαγγελματικό 1 1.00 167.50
PROTERGIA 2024 2 Ειδικό 5.00 180.00 Συνέπεια
PROTERGIA 2024 3 Value Simple Επαγγελματικό 1 5.00 128.86
PROTERGIA 2024 4 Plus Επαγγελματικό 1 1.00 131.36
PROTERGIA 2024 4 Ειδικό 5.00 126.24 ΣΥΝΕΠΕΙΑ
PROTERGIA 2024 4 Plus Επαγγελματικό 2 1.00 131.36
PROTERGIA 2024 2 Plus Επαγγελματικό 3 1.00 167.50
PROTERGIA 2024 4 Plus Επαγγελματικό 3 1.00 131.36
PROTERGIA 2024 2 Protergia Επαγγελματικό 2 Value Special 5.00 160.00 Συνέπεια
PROTERGIA 2024 4 Protergia Επαγγελματικό 2 Value Special 5.00 126.24 ΣΥΝΕΠΕΙΑ
PROTERGIA 2024 2 Protergia Επαγγελματικό 3 Value Special 5.00 180.00 Συνέπεια Η χρέωση νυχτερινού 175 €/MWh
PROTERGIA 2024 3 Protergia Επαγγελματικό 3 Value Special 5.00 137.76 Συνέπεια Η χρέωση νυχτερινού μετά την έκπτωση συνέπειας διαμορφώνεται στα 132.76 €/MWh
PROTERGIA 2024 1 Value Fair Επαγγελματικό 1 5.00 154.80
PROTERGIA 2024 3 Value Fair Επαγγελματικό 1 5.00 113.76
PROTERGIA 2024 2 Protergia Επαγγελματικό 2 Value Safe Business 0.00 159.00
PROTERGIA 2024 4 Value Simple Επαγγελματικό 1 5.00 121.65
PROTERGIA 2024 1 Plus Επαγγελματικό 2 1.00 166.90
PROTERGIA 2024 2 Value Simple Επαγγελματικό 2 5.00 151.80
PROTERGIA 2024 1 Value Fair Επαγγελματικό 2 5.00 153.80
PROTERGIA 2024 3 Value Simple Επαγγελματικό 2 5.00 112.76
PROTERGIA 2024 4 Value Fair Επαγγελματικό 2 5.00 121.24
PROTERGIA 2024 1 Value Simple Επαγγελματικό 3 5.00 162.60
PROTERGIA 2024 2 Value Fair Επαγγελματικό 3 5.00 156.00 Χρέωση νυχτερινού 154 €/MWh
PROTERGIA 2024 3 Value Simple Επαγγελματικό 3 5.00 128.86
PROTERGIA 2024 4 Value Fair Επαγγελματικό 3 5.00 120.24
PROTERGIA 2024 1 Plus Επαγγελματικό 1 1.00 166.90
PROTERGIA 2024 1 Ειδικό 5.00 182.60 Συνέπεια
PROTERGIA 2024 2 Value Simple Επαγγελματικό 1 5.00 151.80
PROTERGIA 2024 3 Plus Επαγγελματικό 1 1.00 153.80
PROTERGIA 2024 3 Ειδικό 5.00 137.76 Συνέπεια
PROTERGIA 2024 3 Plus Επαγγελματικό 2 1.00 153.80
PROTERGIA 2024 1 Plus Επαγγελματικό 3 1.00 166.90
PROTERGIA 2024 3 Plus Επαγγελματικό 3 1.00 153.80
PROTERGIA 2024 1 Protergia Επαγγελματικό 2 Value Special 5.00 247.60 Συνέπεια
PROTERGIA 2024 3 Protergia Επαγγελματικό 2 Value Special 5.00 117.76 Συνέπεια
PROTERGIA 2024 1 Protergia Επαγγελματικό 3 Value Special 5.00 182.60 Συνέπεια Χρέωση νυχτερινού 177,6 €/MWh
PROTERGIA 2024 4 Protergia Επαγγελματικό 3 Value Special 5.00 126.24 ΣΥΝΕΠΕΙΑ Η χρέωση νυχτερινού μετά την έκπτωση συνέπειας διαμορφώνεται στα 121.24 €/MWh
PROTERGIA 2024 2 Value Fair Επαγγελματικό 1 5.00 156.00
PROTERGIA 2024 2 Protergia Επαγγελματικό 1 Value Safe Business 0.00 159.00
PROTERGIA 2024 2 Protergia Επαγγελματικό 3 Value Safe Business 0.00 159.00
SOLAR ENERGY 2024 1 Επαγγελματικό S22 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024 - Χρέωση Ισχύος 1,1 €/KW/μήνα
SOLAR ENERGY 2024 1 Επαγγελματικό S21 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
SOLAR ENERGY 2024 3 Επαγγελματικό S22 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024
SOLAR ENERGY 2024 2 Ειδικό 5.00 139.75 Συνέπεια
SOLAR ENERGY 2024 3 Επαγγελματικό S21 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024
SOLAR ENERGY 2024 4 Ειδικό 5.00 111.69 Συνέπεια
SOLAR ENERGY 2024 1 Επαγγελματικό S21+ 6.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
SOLAR ENERGY 2024 3 Επαγγελματικό S21+ 6.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024
SOLAR ENERGY 2024 1 Επαγγελματικό S23 5.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
SOLAR ENERGY 2024 3 Επαγγελματικό S23 5.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024
SOLAR ENERGY 2024 1 Επαγγελματικό FIXED 10.00 360.00
SOLAR ENERGY 2024 2 Επαγγελματικό S22 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
SOLAR ENERGY 2024 1 Ειδικό 5.00 168.80
SOLAR ENERGY 2024 2 Επαγγελματικό S21 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
SOLAR ENERGY 2024 4 Επαγγελματικό S22 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024.
SOLAR ENERGY 2024 3 Ειδικό 5.00 102.70 Συνέπεια
SOLAR ENERGY 2024 4 Επαγγελματικό S21 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024.
SOLAR ENERGY 2024 2 Επαγγελματικό S21+ 6.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
SOLAR ENERGY 2024 4 Επαγγελματικό S21+ 6.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024.
SOLAR ENERGY 2024 2 Επαγγελματικό S23 5.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
SOLAR ENERGY 2024 4 Επαγγελματικό S23 5.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024.
VOLTERRA 2024 2 Forward για την Επιχείρηση 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
VOLTERRA 2024 2 Ειδικό 4.50 135.00
VOLTERRA 2024 4 Ειδικό 4.50 99.00
VOLTERRA 2024 4 Forward για την Επιχείρηση 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024
VOLTERRA 2024 1 Forward για την Επιχείρηση 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
VOLTERRA 2024 1 Ειδικό 4.50 144.00
VOLTERRA 2024 3 Ειδικό 4.50 115.00
VOLTERRA 2024 3 Forward για την Επιχείρηση 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024
VOLTON 2024 2 Ειδικό 4.90 137.16 συνέπεια πληρωμής
VOLTON 2024 4 Ειδικό 4.90 118.58 Συνέπεια Δώρο το ρεύμα του πρώτου μήνα για νέες αιτήσεις σε παροχές Γ21
VOLTON 2024 4 Energy Free Business 22 4.90 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024
VOLTON 2024 2 Energy Free Business 23 4.90 120.14 Συνέπεια Διατίθεται με ειδική προσφορά
VOLTON 2024 4 Energy Free Business 23 4.90 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024
VOLTON 2024 2 Energy Free Business 21 4.90 120.14 Συνέπεια. Διατίθεται με ειδική προσφορά.
VOLTON 2024 4 Energy Free Business 21 4.90 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο2024
VOLTON 2024 2 Energy Free Business 22 4.90 120.14 Συνέπεια Διατίθεται με ειδική προσφορά
VOLTON 2024 1 Ειδικό 4.90 144.25 Συνέπεια
VOLTON 2024 3 Ειδικό 4.90 117.78 Συνέπεια
VOLTON 2024 3 Energy Free Business 22 4.90 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
VOLTON 2024 1 Energy Free Business 23 4.90 143.64 Συνέπεια -
VOLTON 2024 3 Energy Free Business 23 4.90 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
VOLTON 2024 1 Energy Free Business 21 4.90 143.64 Συνέπεια -
VOLTON 2024 3 Energy Free Business 21 4.90 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
VOLTON 2024 1 Energy Free Business 22 4.90 143.64 Συνέπεια -
WE ENERGY 2024 3 We 23 2.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024
WE ENERGY 2024 3 WE 21 2.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024
WE ENERGY 2024 1 WE 22/22R 2.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
WE ENERGY 2024 2 Ειδικό 5.00 145.50
WE ENERGY 2024 3 WE 22/22R 2.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024
WE ENERGY 2024 4 Ειδικό 5.00 130.00
WE ENERGY 2024 1 We 23 2.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
WE ENERGY 2024 4 WE GREEN 22/α 3.75 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024
WE ENERGY 2024 2 We Blue 23 2.75 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
WE ENERGY 2024 2 WE GREEN 23 3.75 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
WE ENERGY 2024 4 We Blue 23 2.75 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024
WE ENERGY 2024 4 WE GREEN 23 3.75 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024
WE ENERGY 2024 2 We Blue 21 2.75 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
WE ENERGY 2024 2 WE GREEN 21 3.75 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
WE ENERGY 2024 4 We Blue 21 2.75 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024
WE ENERGY 2024 4 WE GREEN 21 3.75 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024
WE ENERGY 2024 2 We Blue 22α 2.75 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
WE ENERGY 2024 2 WE GREEN 22/α 3.75 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
WE ENERGY 2024 4 We Blue 22α 2.75 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024
WE ENERGY 2024 1 WE YELLOW 21 4.00 160.00
WE ENERGY 2024 1 WE YELLOW 23 4.00 160.00
WE ENERGY 2024 4 We 23 2.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024
WE ENERGY 2024 2 WE 21 2.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
WE ENERGY 2024 4 WE 21 2.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024
WE ENERGY 2024 1 Ειδικό 5.00 166.06
WE ENERGY 2024 2 WE 22/22R 2.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
WE ENERGY 2024 3 Ειδικό 5.00 112.30
WE ENERGY 2024 4 WE 22/22R 2.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024
WE ENERGY 2024 2 We 23 2.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
WE ENERGY 2024 1 We Blue 23 2.75 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
WE ENERGY 2024 1 WE GREEN 23 3.75 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
WE ENERGY 2024 3 We Blue 23 2.75 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024
WE ENERGY 2024 3 WE GREEN 23 3.75 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024
WE ENERGY 2024 1 WE 21 2.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
WE ENERGY 2024 1 We Blue 21 2.75 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
WE ENERGY 2024 1 WE GREEN 21 3.75 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
WE ENERGY 2024 3 We Blue 21 2.75 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024
WE ENERGY 2024 3 WE GREEN 21 3.75 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024
WE ENERGY 2024 1 We Blue 22α 2.75 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
WE ENERGY 2024 1 WE GREEN 22/α 3.75 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
WE ENERGY 2024 3 We Blue 22α 2.75 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024
WE ENERGY 2024 3 WE GREEN 22/α 3.75 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024
WE ENERGY 2024 1 WE YELLOW 22/α 4.00 160.00
ΔΕΗ 2024 2 Ειδικό - Γ21 5.00 154.80
ΔΕΗ 2024 4 Ειδικό - ΦΟΠ 5.00 129.61
ΔΕΗ 2024 4 Ειδικό - Γ21 5.00 130.85
ΔΕΗ 2024 2 Ειδικό - Γ23 5.00 209.00 Χρέωση Νυχτερινού 129,00 €/MWh
ΔΕΗ 2024 4 Ειδικό - Γ23 5.00 181.61 Χρέωση Νυχτερινού 101,61 €/MWh
ΔΕΗ 2024 2 Ειδικό - Αγροτικό 5.00 152.00
ΔΕΗ 2024 4 Ειδικό - Αγροτικό 5.00 107.89
ΔΕΗ 2024 2 Ειδικό - ΦΟΠ 5.00 157.00
ΔΕΗ 2024 1 MyBussiness4ALL 4.90 Πάγια Πληρωμή 149.49 10% οριζόντια έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις και 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή
ΔΕΗ 2024 3 MyBussiness4ALL 4.90 Πάγια Πληρωμή 114.14 5% οριζόντια έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις και 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή
ΔΕΗ 2024 2 MyBusiness4All+ 4.90 Συνέπεια 137.28 10% οριζόντια έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις και 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή Επιπλέον Χρέωση Ισχύος 1,5 €/KW/μήνα
ΔΕΗ 2024 1 Γ22 5.00 157.50 Επιπλέον Χρέωση Ισχύος 2,2 €/KW/μήνα
ΔΕΗ 2024 3 Γ22 5.00 113.42 Επιπλέον Χρέωση Ισχύος 2,2 €/KW/μήνα
ΔΕΗ 2024 1 Ειδικό - Γ21 5.00 163.15
ΔΕΗ 2024 3 Ειδικό - ΦΟΠ 5.00 121.27
ΔΕΗ 2024 3 Ειδικό - Γ21 5.00 127.67
ΔΕΗ 2024 1 Ειδικό - Γ23 5.00 217.35 Χρέωση νυχτερινού 137,35 €/MWh
ΔΕΗ 2024 3 Ειδικό - Γ23 5.00 173.27 Χρέωση Νυχτερινού 93,27 €/MWh
ΔΕΗ 2024 1 Ειδικό - Αγροτικό 5.00 160.35
ΔΕΗ 2024 3 Ειδικό - Αγροτικό 5.00 108.67
ΔΕΗ 2024 1 Ειδικό - ΦΟΠ 5.00 165.35
ΔΕΗ 2024 4 My Business Enter 5.88 Πάγια εντολή 142.10 Πάγια εντολή
ΔΕΗ 2024 2 MyBussiness4ALL 4.90 Συνέπεια 146.96 10% οριζόντια έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις και 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή
ΔΕΗ 2024 1 MyBusiness4All+ 4.90 Πάγια Πληρωμή 139.81 10% οριζόντια έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις και 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή Επιπλέον Χρέωση Ισχύος 1,5 €/KW/μήνα
ΔΕΗ 2024 3 MyBusiness4All+ 4.90 Πάγια Πληρωμή 103.91 5% οριζόντια έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις και 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή Επιπλέον Χρέωση Ισχύος 1,5 €/KW/μήνα
ΔΕΗ 2024 2 Γ22 5.00 149.15 Επιπλέον Χρέωση Ισχύος 2,2 €/KW/μήνα
ΔΕΗ 2024 4 Γ22 5.00 121.76 Επιπλέον Χρέωση Ισχύος 2,2 €/KW/μήνα
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 2 Power On! Business 21 0.00 118.76
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 4 Power On! Business 21 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024.
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 2 Power On! Business 22 0.00 118.76
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 4 Power On! Business 22 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 2 Power On! Business Easy 5.00 109.76
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 4 Power On! Business Easy 5.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024.
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 2 Power On! Business 23 0.00 118.76
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 4 Power On! Business 23 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 2 Ειδικό 0.00 140.98
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 4 Ειδικό 0.00 113.60
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 1 Power on! Blue Bussiness 23 0.00 159.00 Χρέωση νυχτερινού 149 €/MWh
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 3 Power On! Business 21 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 1 Power On! Business 22 0.00 141.66
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 3 Power On! Business 22 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 1 Power On! Business Easy 5.00 132.66
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 3 Power On! Business Easy 5.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 1 Power On! Business 21 0.00 141.66
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 1 Power On! Business 23 0.00 141.66
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 3 Power On! Business 23 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 1 Ειδικό 0.00 163.38
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 3 Ειδικό 0.00 104.82
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 1 Power on! Blue Bussiness 5.00 149.00
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 1 Power on! Blue Business 22 0.00 159.00
ΖΕΝΙΘ 2024 2 Power Business Basic 0.00 Παράλληλη ενεργή σύμβαση Φυσικού Αερίου 120.54
ΖΕΝΙΘ 2024 4 Power Business Basic 0.00 Παράλληλη ενεργή σύμβαση Φυσικού Αερίου Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024
ΖΕΝΙΘ 2024 2 Ειδικό 1.00 154.68
ΖΕΝΙΘ 2024 4 Ειδικό 1.00 124.38
ΖΕΝΙΘ 2024 1 Power Business Basic 0.00 Παράλληλη ενεργή σύμβαση Φυσικού Αερίου 142.80
ΖΕΝΙΘ 2024 3 Power Business Basic 0.00 Παράλληλη ενεργή σύμβαση Φυσικού Αερίου Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
ΖΕΝΙΘ 2024 1 Ειδικό 1.00 179.47
ΖΕΝΙΘ 2024 3 Ειδικό 1.00 114.67
ΗΡΩΝ 2024 2 GENEROUS GUARANTEE BUSINESS S 5.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 4 GENEROUS GUARANTEE BUSINESS S 5.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 2 SIMPLY GENEROUS BUSINESS S 5.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 2 DOUBLE GENEROUS BUSINESS S 5.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 4 SIMPLY GENEROUS BUSINESS S 5.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 4 DOUBLE GENEROUS BUSINESS S 5.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 2 ECO GENEROUS BUSINESS S 6.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 2 ECO GENEROUS BUSINESS L 9.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 4 BASIC BUSINESS S 5.00 132.15 ΣΥΝΕΠΕΙΑ
ΗΡΩΝ 2024 2 BASIC BUSINESS L 5.00 162.34 Συνέπεια
ΗΡΩΝ 2024 4 BASIC BUSINESS L 5.00 134.05 ΣΥΝΕΠΕΙΑ
ΗΡΩΝ 2024 2 DOUBLE GENEROUS BUSINESS L 5.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 4 DOUBLE GENEROUS BUSINESS L 5.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 2 BASIC BUSINESS S 5.00 160.44 Συνέπεια
ΗΡΩΝ 2024 3 Business Fix 4 9.50 140.00 Συνέπεια
ΗΡΩΝ 2024 1 GENEROUS GUARANTEE BUSINESS S 5.50 158.51 Συνέπεια και Παραμονή
ΗΡΩΝ 2024 3 GENEROUS GUARANTEE BUSINESS S 5.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 1 SIMPLY GENEROUS BUSINESS S 5.50 162.33 Παραμονή
ΗΡΩΝ 2024 3 SIMPLY GENEROUS BUSINESS S 5.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 3 DOUBLE GENEROUS BUSINESS S 5.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 1 ECO GENEROUS BUSINESS S 6.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 1 ECO GENEROUS BUSINESS L 9.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 1 BASIC BUSINESS L 5.00 185.47 Συνέπεια
ΗΡΩΝ 2024 3 BASIC BUSINESS L 5.00 131.29
ΗΡΩΝ 2024 4 Yellow Free BUSINESS 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 1 DOUBLE GENEROUS BUSINESS S 5.50 151.03 Συνέπεια και Παραμονή
ΗΡΩΝ 2024 1 DOUBLE GENEROUS BUSINESS L 5.50 154.43 Συνέπεια και Παραμονή
ΗΡΩΝ 2024 3 DOUBLE GENEROUS BUSINESS L 5.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 1 BASIC BUSINESS S 5.00 177.37 Συνέπεια
ΗΡΩΝ 2024 3 BASIC BUSINESS S 5.00 123.09 Συνέπεια
ΗΡΩΝ 2024 3 Fix Genius Business 3 9.50 124.00 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 3 Ειδικό - ΦΟΠ 5.00 117.65 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 2 Ειδικό - Αγροτικό 5.00 139.88 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 2 Ειδικό - Επαγγελματικό 1 5.00 132.88 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 4 Ειδικό - Αγροτικό 5.00 119.04 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 4 Ειδικό - Επαγγελματικό 1 5.00 112.04 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 2 Ειδικό - ΦΟΠ 5.00 132.88 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 2 Ειδικό - Επαγγελματικό 2 5.00 139.88 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 4 Ειδικό - Επαγγελματικό 2 5.00 119.04 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 2 Ειδικό - Επαγγελματικό Νυχτερινό 5.00 139.88 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 4 Ειδικό - Επαγγελματικό Νυχτερινό 5.00 119.04 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 4 MAXI Business 1 7.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 2 MAXI Business 2 10.00 112.12 Συνέπειας και Συνδυασμος με πρόγραμμα Φυσικού Αερίου
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 4 MAXI Business 2 10.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 2 MAXI Business Night 10.00 112.12 Συνέπειας και Συνδυασμος με πρόγραμμα Φυσικού Αερίου
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 4 MAXI Business Night 10.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 2 MAXI Business 1 7.00 112.12 Συνέπειας και Συνδυασμος με πρόγραμμα Φυσικού Αερίου
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 3 Ρεύµα ΜΑΧΙ Business 1 Fixed (6 μηνο προϊόν) 9.00 120.00 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 4 Ειδικό - ΦΟΠ 5.00 112.04 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 1 Ειδικό - Επαγγελματικό 1 5.00 148.65 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 3 Ειδικό - Αγροτικό 5.00 124.65 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 3 Ειδικό - Επαγγελματικό 1 5.00 117.65 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 1 Ειδικό - ΦΟΠ 5.00 148.65 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 1 Ειδικό - Επαγγελματικό 2 5.00 155.65 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 3 Ειδικό - Επαγγελματικό 2 5.00 124.65 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 1 Ειδικό - Επαγγελματικό Νυχτερινό 5.00 155.65 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 3 Ειδικό - Επαγγελματικό Νυχτερινό 5.00 124.65 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 1 Ειδικό - Αγροτικό 5.00 155.65 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 1 MAXI Business 2 10.00 138.67 Συνέπειας και Συνδυασμος με πρόγραμμα Φυσικού Αερίου
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 3 MAXI Business 2 10.00 106.46 Συνέπεια και Συνδυασμός με πρόγραμμα Φυσικού Αερίου
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 1 MAXI Business Night 10.00 138.67 Συνέπειας και Συνδυασμος με πρόγραμμα Φυσικού Αερίου
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 3 MAXI Business Night 10.00 106.46 Συνέπεια και Συνδυασμός με πρόγραμμα Φυσικού Αερίου
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 1 MAXI Business 1 7.00 138.67 Συνέπειας και Συνδυασμος με πρόγραμμα Φυσικού Αερίου
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 3 MAXI Business 1 7.00 106.46 Συνέπεια και συνδυασμός με πρόγραμμα Φυσικού Αερίου
ELPEDISON 2024 4 Bright for business 3.00 169.00
NRG 2024 4 nrg fixed 4U BUSINESS1 3.50 e-bill, πάγια εντολή 151.00 Ταυτόχρονη σύνδεση σε οποιοδήποτε επαγγελματικό πρόγραμμα Φυσικού Αερίου της Εταιρείας
NRG 2024 4 nrg fixed 4U BUSINESS3 3.50 e-bill, πάγια εντολή 151.00 Ταυτόχρονη σύνδεση σε οποιοδήποτε επαγγελματικό πρόγραμμα Φυσικού Αερίου της Εταιρείας
PROTERGIA 2024 4 Protergia Επαγγελματικό 2 Value Safe Business 0.00 159.00
PROTERGIA 2024 4 Protergia Επαγγελματικό 1 Value Safe Business 0.00 159.00
PROTERGIA 2024 4 Protergia Επαγγελματικό 3 Value Safe Business 0.00 159.00
SOLAR ENERGY 2024 4 Επαγγελματικό FIXED 10.00 360.00
WE ENERGY 2024 4 WE YELLOW 21 4.00 160.00
WE ENERGY 2024 4 WE YELLOW 23 4.00 160.00
WE ENERGY 2024 4 WE YELLOW 22/α 4.00 160.00
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 4 Power on! Blue Bussiness 23 0.00 159.00 Χρέωση νυχτερινού 149 €/MWh
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 4 Power on! Blue Bussiness 5.00 149.00
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 4 Power on! Blue Business 22 0.00 159.00
ΗΡΩΝ 2024 4 Business Fix 4 9.50 140.00 Συνέπεια
ΗΡΩΝ 2024 4 Fix Genius Business 3 9.50 124.00 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 4 Ρεύµα ΜΑΧΙ Business 1 Fixed (6 μηνο προϊόν) 9.00 120.00 Συνέπεια

*Οι ανωτέρω τιμές είναι οι πλέον πρόσφατες προσφερόμενες από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, τις οποίες η ΡΑΑΕΥ οφείλει να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 138Α του νόμου 4951/2022. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμοζόμενων των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 138Α του νόμου 4951/2022, η ΡΑΑΕΥ θα προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του νόμου και της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/120637/2107.