ΡΑΑΕΥ :: Τιμολόγια παρόχων ενέργειας

Πάροχος Έτος Μήνας Ονομασία Τιμολογίου Πάγιο με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/μήνα) Προϋπόθεση Έκπτωσης Παγίου Τελική Τιμή Προμήθειας με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/MWh) Προϋπόθεση Έκπτωσης Βασικής Τιμής Προμήθειας Παρατηρήσεις
ELPEDISON 2024 5 Ειδικό (από την 101η kWh και πάνω μηνιαίως) 5.00 105.68
ELPEDISON 2024 1 Ειδικό 5.00 170.58
ELPEDISON 2024 4 ELPEDISON SMART UP 4.00 85.00 Για τον μήνα Απρίλιο και Μάιο ισχύει ειδική προωθητική ενέργεια.
ELPEDISON 2024 1 ELPEDISON SMART 5.00 135.08 Περιλαμβάνεται ειδική έκτακτη έκπτωση 0,015€ ανά kWh
ELPEDISON 2024 4 Elpedison Bright Up 9.90 89.00
ELPEDISON 2024 3 ELPEDISON SMART 5.00 98.21 Περιλαμβάνεται ειδική έκτακτη έκπτωση 0,020€ ανά kWh
ELPEDISON 2024 5 ELPEDISON SMART 5.00 135.17
ELPEDISON 2024 4 ELPEDISON Smart Zero 0.00 123.08
ELPEDISON 2024 3 Ειδικό (για τις πρώτες 100 kWh μηνιαίως) 5.00 98.98 50€ ΔΩΡΟ στον 1ο λογαριασμό για νέες εκπροσωπήσεις
ELPEDISON 2024 5 Ειδικό (για τις πρώτες 100 kWh μηνιαίως) 5.00 99.68
ELPEDISON 2024 2 Ειδικό (από την 101η kWh και πάνω μηνιαίως) 5.00 146.50
ELPEDISON 2024 4 Ειδικό (από την 101η kWh και πάνω μηνιαίως) 5.00 117.05
ELPEDISON 2024 1 Bright 3.00 169.00
ELPEDISON 2024 6 Ειδικό (από την 101η kWh και πάνω μηνιαίως) 4.00 179.84
ELPEDISON 2024 5 ELPEDISON SMART UP 4.00 85.00 Για το μήνα Απρίλιο και Μάιο ισχύει ειδική προωθητική ενέργεια
ELPEDISON 2024 2 ELPEDISON SMART 5.00 110.84 Περιλαμβάνεται ειδική έκτακτη έκπτωση 0,015€ ανά kwh
ELPEDISON 2024 4 ELPEDISON SMART 5.00 108.98
ELPEDISON 2024 5 ELPEDISON Smart Zero 0.00 149.27
ELPEDISON 2024 2 Ειδικό (για τις πρώτες 100 kWh μηνιαίως) 5.00 110.00
ELPEDISON 2024 4 Ειδικό (για τις πρώτες 100 kWh μηνιαίως) 5.00 110.05
ELPEDISON 2024 6 Ειδικό (για τις πρώτες 100 kWh μηνιαίως) 4.00 154.84
ELPEDISON 2024 3 Ειδικό (από την 101η kWh και πάνω μηνιαίως) 5.00 107.60 50€ ΔΩΡΟ στον 1ο λογαριασμό για νέες εκπροσωπήσεις
EUNICE 2024 1 WE YELLOW HOME 4.00 145.00 Συνέπεια
EUNICE 2024 1 Ειδικό 5.00 166.06
EUNICE 2024 3 Ειδικό 5.00 112.30
EUNICE 2024 5 Ειδικό 5.00 130.00
EUNICE 2024 4 We Blue Home 2.75 86.02 Συνέπεια Χρέωση νυχτερινού 83.02 €/MWh
EUNICE 2024 6 We Blue Home 2.75 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιουνίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2024.
EUNICE 2024 2 We Home 2.00 116.14
EUNICE 2024 2 WE GREEN HOME 3.75 101.14 Συνέπεια Χρέωση νυχτερινού 98.14 €/MWh
EUNICE 2024 4 We Home 2.00 101.02 Συνέπεια
EUNICE 2024 4 WE GREEN HOME 3.75 86.02 Συνέπεια Χρέωση νυχτερινού 83.02 €/MWh
EUNICE 2024 6 We Home 2.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιουνίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2024.
EUNICE 2024 6 WE GREEN HOME 3.75 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιουνίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2024.
EUNICE 2024 2 We Simple (KOT) 3.00 121.14
EUNICE 2024 2 We Blue Home 2.75 101.14 Συνέπεια Χρέωση νυχτερινού 98.14 €/MWh
EUNICE 2024 4 We Simple (KOT) 3.00 101.52
EUNICE 2024 6 We Simple (KOT) 3.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιουνίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2024.
EUNICE 2024 4 WE YELLOW HOME 4.00 145.00 Συνέπεια
EUNICE 2024 2 Ειδικό 5.00 145.50
EUNICE 2024 4 Ειδικό 5.00 0 130.00
EUNICE 2024 6 Ειδικό 5.00 165.90
EUNICE 2024 5 We Blue Home 2.75 109.51 Συνέπεια Χρέωση νυχτερινού 106.51 €/MWh
EUNICE 2024 1 We Home 2.00 137.88
EUNICE 2024 1 WE GREEN HOME 3.75 122.88 Συνέπεια Χρέωση νυχτερινού 119.88 €/MWh
EUNICE 2024 3 We Home 2.00 109.30
EUNICE 2024 3 WE GREEN HOME 3.75 94.30 Συνέπεια Χρέωση νυχτερινού 91.30 €/MWh
EUNICE 2024 5 We Home 2.00 124.51 Συνέπεια
EUNICE 2024 5 WE GREEN HOME 3.75 109.51 Συνέπεια Χρέωση νυχτερινού 106.51 €/MWh
EUNICE 2024 1 We Simple (KOT) 3.00 142.88
EUNICE 2024 1 We Blue Home 2.75 122.88 Συνέπεια Χρέωση νυχτερινού 119.88 €/MWh
EUNICE 2024 3 We Simple (KOT) 3.00 114.30
EUNICE 2024 3 We Blue Home 2.75 94.30 Συνέπεια Χρέωση νυχτερινού 91.30 €/MWh
EUNICE 2024 5 We Simple (KOT) 3.00 129.51
NRG 2024 1 Ειδικό 3.60 e-bill, πάγια εντολή 141.20 Συνέπεια
NRG 2024 3 Ειδικό 3.50 ebill & πάγια εντολή 115.00 Συνέπεια
NRG 2024 2 nrg @ cost+ 5.53 e-bill, πάγια εντολή 98.25 Tο Πάγιο αφορά σε κατανάλωση μέχρι 300 kWh
NRG 2024 4 nrg @ cost+ 5.00 e-bill, πάγια εντολή 87.89 Tο Πάγιο αφορά σε κατανάλωση μέχρι 250 kWh. Το πρόγραμμα διατέθηκε με διαφορετική τιμολόγηση πριν τις 22/4/2024
NRG 2024 6 nrg @ cost+ 5.00 έκπτωση με ebill και πάγια εντολή Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιουνίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2024. Κλιμακωτή αύξηση παγίου από 250kWh και άνω
NRG 2024 5 Ειδικό 3.50 ebill & πάγια εντολή 109.61 Συνέπεια
NRG 2024 2 nrg on time 4U 3.50 Πάγια Εντολή και e-bill 115.75 Συνέπεια
NRG 2024 4 nrg on time 4U 3.50 e-bill, πάγια εντολή 105.39 Συνέπεια Το πρόγραμμα διατέθηκε με διαφορετική τιμολόγηση πριν τις 22/4/2024
NRG 2024 6 nrg on time 4U 3.50 έκπτωση με ebill και πάγια εντολή Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιουνίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2024.
NRG 2024 4 prime 4U 1.80 e-bill, πάγια εντολή 114.89 Το πρόγραμμα διατέθηκε με διαφορετική τιμολόγηση πριν τις 22/4/2024
NRG 2024 5 nrg fixed 4U 3.50 e-bill, πάγια εντολή 151.00 Ταυτόχρονη σύνδεση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα Φυσικού Αερίου της Εταιρείας Μη εμπορικά διαθέσιμο από 01/06/2024
NRG 2024 6 prime 4U 1.80 έκπτωση με ebill και πάγια εντολή Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιουνίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2024.
NRG 2024 1 nrg fixed 4U 3.50 e-bill, πάγια εντολή 151.00 Ταυτόχρονη σύνδεση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα Φυσικού Αερίου της Εταιρείας
NRG 2024 2 prime 4U 1.75 e-bill, πάγια εντολή 126.17
NRG 2024 3 nrg fixed 4U 3.50 e-bill, πάγια εντολή 151.00 Ταυτόχρονη σύνδεση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα Φυσικού Αερίου της Εταιρείας
NRG 2024 2 Ειδικό 3.50 ebill & πάγια εντολή 124.53 Συνέπεια
NRG 2024 3 nrg @ cost+ 5.53 e-bill, πάγια εντολή 89.01 Tο Πάγιο αφορά σε κατανάλωση μέχρι 300 kWh
NRG 2024 5 nrg @ cost+ 5.00 e-bill, πάγια εντολή 110.51 Tο Πάγιο αφορά σε κατανάλωση μέχρι 250 kWh. Το πρόγραμμα διατέθηκε με διαφορετική τιμολόγηση πριν τις 22/4/2024
NRG 2024 4 Ειδικό 3.50 ebill & πάγια εντολή 107.84 Συνέπεια
NRG 2024 6 Ειδικό 3.50 ebill & πάγια εντολή 159.52 Συνέπεια
NRG 2024 1 nrg on time 4U 3.50 e-bill, πάγια εντολή 142.74 Συνέπεια
NRG 2024 3 nrg on time 4U 3.50 e-bill, πάγια εντολή 106.51 Συνέπεια
NRG 2024 5 nrg on time 4U 3.50 e-bill, πάγια εντολή 128.01 Συνέπεια Το πρόγραμμα διατέθηκε με διαφορετική τιμολόγηση πριν τις 22/4/2024
NRG 2024 5 prime 4U 1.80 e-bill, πάγια εντολή 137.51 Το πρόγραμμα διατέθηκε με διαφορετική τιμολόγηση πριν τις 22/4/2024
NRG 2024 1 prime 4U 1.75 e-bill, πάγια εντολή 158.11
NRG 2024 2 nrg fixed 4U 3.50 e-bill, πάγια εντολή 151.00 Ταυτόχρονη σύνδεση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα Φυσικού Αερίου της Εταιρείας
NRG 2024 3 prime 4U 1.75 e-bill, πάγια εντολή 116.93
NRG 2024 4 nrg fixed 4U 3.50 e-bill, πάγια εντολή 151.00 Ταυτόχρονη σύνδεση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα Φυσικού Αερίου της Εταιρείας
OTE ESTATE 2024 1 Ειδικό 5.00 198.00
OTE ESTATE 2024 3 Ειδικό 5.00 139.00
OTE ESTATE 2024 5 Ειδικό 5.00 165.13
OTE ESTATE 2024 2 Ειδικό 5.00 178.20
OTE ESTATE 2024 4 Ειδικό 5.00 148.00
OTE ESTATE 2024 6 Ειδικό 5.00 192.00
PROTERGIA 2024 1 Plus 1.00 166.90
PROTERGIA 2024 3 Plus 1.00 153.80
PROTERGIA 2024 3 Helios Value 0.00 153.80
PROTERGIA 2024 5 Plus 1.00 124.70
PROTERGIA 2024 5 Helios Value 0.00 124.70
PROTERGIA 2024 1 Value Fair 5.00 132.80
PROTERGIA 2024 3 Value Fair 5.00 91.76
PROTERGIA 2024 5 Value Fair 5.00 90.01
PROTERGIA 2024 2 Protergia Οικιακό / Οικιακό Ν - Value Safe (6μηνο προϊόν) (μη εμπορικά διαθέσιμο) 9.90 97.50
PROTERGIA 2024 4 Protergia Οικιακό / Οικιακό Ν - Value Safe (6μηνο προϊόν) (μη εμπορικά διαθέσιμο) 9.90 97.50
PROTERGIA 2024 2 Οικιακό Value Safe (μη εμπορικά διαθέσιμο) 3.50 165.00
PROTERGIA 2024 4 Οικιακό Value Safe (μη εμπορικά διαθέσιμο) 3.50 165.00
PROTERGIA 2024 4 Protergia Οικιακό / Οικιακό Ν - Value Safe (6μηνο προϊόν) 9.90 95.00
PROTERGIA 2024 4 Value Simple 5.00 99.65
PROTERGIA 2024 6 Value Simple 5.00 90.93 Έκπτωση 24.74€/MWh μόνο για καταναλώσεις Ιουνίου
PROTERGIA 2024 2 Helios Value 0.00 167.50
PROTERGIA 2024 2 Ειδικό 4.00 140.00 Συνέπεια
PROTERGIA 2024 4 Ειδικό 4.00 116.24 Συνέπεια
PROTERGIA 2024 6 Ειδικό 4.00 164.22 Συνέπεια
PROTERGIA 2024 2 Value Simple 5.00 129.80
PROTERGIA 2024 6 Value Fair 5.00 148.22
PROTERGIA 2024 2 Plus 1.00 167.50
PROTERGIA 2024 4 Plus 1.00 131.36
PROTERGIA 2024 4 Helios Value 0.00 131.36
PROTERGIA 2024 6 Plus 1.00 114.39
PROTERGIA 2024 6 Helios Value 0.00 114.39
PROTERGIA 2024 2 Value Fair 5.00 134.00
PROTERGIA 2024 4 Value Fair 5.00 100.24
PROTERGIA 2024 1 Protergia Οικιακό / Οικιακό Ν - Value Safe (6μηνο προϊόν) (μη εμπορικά διαθέσιμο) 9.90 97.50
PROTERGIA 2024 3 Protergia Οικιακό / Οικιακό Ν - Value Safe (6μηνο προϊόν) (μη εμπορικά διαθέσιμο) 9.90 97.50
PROTERGIA 2024 1 Οικιακό Value Safe (μη εμπορικά διαθέσιμο) 3.50 165.00
PROTERGIA 2024 3 Οικιακό Value Safe (μη εμπορικά διαθέσιμο) 3.50 165.00
PROTERGIA 2024 3 Protergia Οικιακό / Οικιακό Ν - Value Safe (6μηνο προϊόν) 9.90 95.00
PROTERGIA 2024 5 Value Simple 5.00 90.93
PROTERGIA 2024 1 Helios Value 0.00 166.90
PROTERGIA 2024 1 Ειδικό 4.00 142.60 Συνέπεια
PROTERGIA 2024 3 Ειδικό 4.00 107.76 Συνέπεια
PROTERGIA 2024 5 Ειδικό 4.00 106.01 Συνέπεια
PROTERGIA 2024 1 Value Simple 5.00 140.60
PROTERGIA 2024 3 Value Simple 5.00 106.86
SOLAR ENERGY 2024 3 Ειδικό 5.00 102.70 Συνέπεια
SOLAR ENERGY 2024 5 Ειδικό 5.00 100.85 Συνέπεια
SOLAR ENERGY 2024 1 Ειδικό 5.00 168.80
SOLAR ENERGY 2024 1 Οικιακό FIXED 10.00 360.00
SOLAR ENERGY 2024 2 Οικιακό S1Ν 0.00 130.19 Συνέπεια Χρέωση νυχτερινού 115.74 €/MWh
SOLAR ENERGY 2024 2 Οικιακό S1 0.00 130.19
SOLAR ENERGY 2024 4 Οικιακό S1Ν 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024
SOLAR ENERGY 2024 4 Οικιακό S1 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024.
SOLAR ENERGY 2024 6 Οικιακό S1Ν 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιουνίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2024.
SOLAR ENERGY 2024 6 Οικιακό S1 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιουνίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2024.
SOLAR ENERGY 2024 2 Οικιακό S1+ 4.50 113.54
SOLAR ENERGY 2024 4 Οικιακό S1+ 4.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Απριλίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024.
SOLAR ENERGY 2024 6 Οικιακό S1+ 4.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιουνίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2024.
SOLAR ENERGY 2024 4 Ειδικό 5.00 105.59 Συνέπεια
SOLAR ENERGY 2024 6 Ειδικό 5.00 125.91 Συνέπεια
SOLAR ENERGY 2024 2 Ειδικό 5.00 139.75 Συνέπεια
SOLAR ENERGY 2024 1 Οικιακό S1Ν 0.00 153.27 Συνέπεια Χρέωση νυχτερινού 138.82 €/MWh
SOLAR ENERGY 2024 1 Οικιακό S1 0.00 153.27
SOLAR ENERGY 2024 3 Οικιακό S1Ν 0.00 122.95 Συνέπεια Χρέωση νυχτερινού 108.50 €/MWh
SOLAR ENERGY 2024 3 Οικιακό S1 0.00 122.95 Συνέπεια
SOLAR ENERGY 2024 5 Οικιακό S1Ν 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαΐου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2024.
SOLAR ENERGY 2024 5 Οικιακό S1 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαΐου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2024.
SOLAR ENERGY 2024 1 Οικιακό S1+ 4.50 136.62
SOLAR ENERGY 2024 3 Οικιακό S1+ 4.50 106.30 Συνέπεια
SOLAR ENERGY 2024 5 Οικιακό S1+ 4.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαΐου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2024.
VOLTERRA 2024 2 Forward για το Σπίτι 0.00 134.86
VOLTERRA 2024 4 Forward για το Σπίτι 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή του Απριλίου θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο 2024
VOLTERRA 2024 2 Ειδικό 4.50 135.00
VOLTERRA 2024 4 Ειδικό 4.50 99.00
VOLTERRA 2024 6 Ειδικό 4.50 129.00
VOLTERRA 2024 1 Forward για το Σπίτι 0.00 157.97
VOLTERRA 2024 3 Forward για το Σπίτι 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαρτίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάιο 2024
VOLTERRA 2024 5 Forward για το Σπίτι 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Μαΐου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2024
VOLTERRA 2024 1 Ειδικό 4.50 144.00
VOLTERRA 2024 3 Ειδικό 4.50 115.00
VOLTERRA 2024 5 Ειδικό 4.50 99.00
VOLTON 2024 6 VOLTON BLUE FIXED 6M (6μηνο προϊόν) 9.90 88.00 Συνέπεια Από 11/06 το προϊόν είναι μη εμπορικά διαθέσιμο
VOLTON 2024 5 VOLTON YELLOW SIMPLE PROTECT 4.90 83.00 Συνέπεια Για το μήνα Μάιο το ανώτατο όριο της Τελικής Τιμής Προμήθειας ανέρχεται στα 83€/MWh
VOLTON 2024 1 Ειδικό 4.90 144.25 Συνέπεια
VOLTON 2024 3 Ειδικό 4.90 103.06 Συνέπεια
VOLTON 2024 5 Ειδικό 4.90 101.68 Συνέπεια Δώρο το ρεύμα του πρώτου μήνα για νέες αιτήσεις
VOLTON 2024 3 VOLTON YELLOW SIMPLE 4.90 113.17 Συνέπεια Διατίθεται με ειδική προσφορά
VOLTON 2024 1 VOLTON BLUE SMART 0.00 189.00 Διατίθεται με διαφορετικές εμπορικές πολιτικές με βάση την κατανάλωση
VOLTON 2024 5 VOLTON YELLOW SIMPLE 4.90 125.11 Συνέπεια Διατίθεται με ειδική προσφορά
VOLTON 2024 4 VOLTON YELLOW SIMPLE PROTECT 4.90 83.00 Συνέπεια Για το μήνα Απρίλιο το ανώτατο όριο της Τελικής Τιμής Προμήθειας ανέρχεται στα 83€/MWh
VOLTON 2024 2 Ειδικό 4.90 124.76 Συνέπεια
VOLTON 2024 4 Ειδικό 4.90 105.40 Συνέπεια Δώρο το ρεύμα του πρώτου μήνα για νέες αιτήσεις
VOLTON 2024 6 Ειδικό 4.90 129.16 Συνέπεια Δώρο το ρεύμα του πρώτου μήνα για νέες αιτήσεις
VOLTON 2024 4 VOLTON BLUE FIXED 6M (6μηνο προϊόν) 9.90 88.00 Συνέπεια
VOLTON 2024 2 VOLTON YELLOW SIMPLE 4.90 120.14 Συνέπεια Διατίθεται με ειδική προσφορά
VOLTON 2024 4 VOLTON YELLOW SIMPLE 4.90 102.37 Συνέπεια Διατίθεται με ειδική προσφορά
VOLTON 2024 1 VOLTON YELLOW SIMPLE 4.90 143.64 Συνέπεια -
VOLTON 2024 6 VOLTON BLUE FIXED 6M_JUNE24 (6μηνο προϊόν) 9.90 99.80 Συνέπεια
VOLTON 2024 1 VOLTON BLUE FIXED 5.90 157.50 Συνέπεια
ΔΕΗ 2024 4 My Home Online (για συμβάσεις από 1/4) 3.50 123.00 Χρέωση νυχτερινού 113 €/MWh. Το πρόγραμμα διατίθετο με διαφορετική τιμή προ της 1/4/2024
ΔΕΗ 2024 4 MyHome 4All (<= 500 kWh/μήνα) (μη εμπορικά διαθέσιμο) 4.90 Πάγια εντολή 88.00 20% οριζόντια έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις και 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή Χρέωση νυχτερινού 67,72 €/MWh. Αφορά σε συμβάσεις έως 29/2/2024.
ΔΕΗ 2024 1 MyHome 4All (<= 500 kWh/μήνα) (μη εμπορικά διαθέσιμο) 4.90 Πάγια εντολή 123.43 20% οριζόντια έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις και 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή Χρέωση νυχτερινού 103.15 €/MWh. Αφορά σε συμβάσεις έως 29/2/2024.
ΔΕΗ 2024 5 MyHome 4All (> 500 kWh/μήνα) (μη εμπορικά διαθέσιμο) 4.90 Πάγια εντολή 121.71 20% οριζόντια έκπτωση στη ΒασικήΤιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή Χρέωση νυχτερινού 57.75 €/MWh. Αφορά σε συμβάσεις έως 29/2/2024.
ΔΕΗ 2024 4 Ειδικό (> 500 ημερήσιες kWh μηνιαίως) 5.00 118.81 Χρέωση Νυχτερινού 82,26 €/MWh
ΔΕΗ 2024 1 MyHome 4All (> 500 kWh/μήνα) (μη εμπορικά διαθέσιμο) 4.90 Πάγια εντολή 167.11 20% οριζόντια έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις και 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή Χρέωση νυχτερινού 103.15 €/MWh. Αφορά σε συμβάσεις έως 29/2/2024.
ΔΕΗ 2024 6 Ειδικό (> 500 ημερήσιες kWh μηνιαίως) 5.00 126.42 Χρέωση Νυχτερινού 99,76 €/MWh
ΔΕΗ 2024 3 MyHome 4All (> 500 kWh/μήνα) (μη εμπορικά διαθέσιμο) 4.90 Πάγια εντολή 123.41 20% οριζόντια έκπτωση στη ΒασικήΤιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή Χρέωση νυχτερινού 59.45 €/MWh. Αφορά σε συμβάσεις έως 29/2/2024.
ΔΕΗ 2024 5 MyHome 4All (<= 500 kWh/μήνα) 4.90 Πάγια εντολή 93.53 10% οριζόντια έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις και 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή Χρέωση νυχτερινού 70.65 €/MWh. Αφορά σε συμβάσεις από 1/3/2024.
ΔΕΗ 2024 2 Ειδικό (≤ 500 ημερήσιες kWh μηνιαίως) 5.00 128.00 Χρέωση Νυχτερινού 103,20 €/MWh
ΔΕΗ 2024 6 MyHome 4All (<= 500 kWh/μήνα) 4.90 Πάγια εντολή 111.51 35% οριζόντια έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις για τον Ιούνιο 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή Χρέωση νυχτερινού 95.13€/MWh
ΔΕΗ 2024 4 Ειδικό (≤ 500 ημερήσιες kWh μηνιαίως) 5.00 108.61 Χρέωση Νυχτερινού 82,26 €/MWh
ΔΕΗ 2024 5 MyHome 4All (> 500 kWh/μήνα) 4.90 Πάγια εντολή 142.81 10% οριζόντια έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις και 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή Χρέωση νυχτερινού 70.65 €/MWh. Αφορά σε συμβάσεις από 1/3/2024.
ΔΕΗ 2024 6 Ειδικό (≤ 500 ημερήσιες kWh μηνιαίως) 5.00 118.98 Χρέωση Νυχτερινού 99,76 €/MWh
ΔΕΗ 2024 6 MyHome 4All (> 500 kWh/μήνα) 4.90 Πάγια εντολή 146.79 35% οριζόντια έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις για τον Ιούνιο 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή Χρέωση νυχτερινού 95.13€/MWh
ΔΕΗ 2024 3 MyHome 4All (<= 500 kWh/μήνα) (μη εμπορικά διαθέσιμο) 4.90 Πάγια εντολή 79.73 20% οριζόντια έκπτωση στη ΒασικήΤιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή Χρέωση νυχτερινού 59.45 €/MWh. Αφορά σε συμβάσεις έως 29/2/2024.
ΔΕΗ 2024 2 Ειδικό (> 500 ημερήσιες kWh μηνιαίως) 5.00 137.60 Χρέωση Νυχτερινού 103,20 €/MWh
ΔΕΗ 2024 4 My Home Enter (για συμβάσεις από 1/4) 5.00 125.00 Το πρόγραμμα διατίθετο με διαφορετική τιμή προ της 1/4/2024
ΔΕΗ 2024 5 MyHome 4All (<= 500 kWh/μήνα) (μη εμπορικά διαθέσιμο) 4.90 Πάγια εντολή 78.03 20% οριζόντια έκπτωση στη ΒασικήΤιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή Χρέωση νυχτερινού 57.75 €/MWh. Αφορά σε συμβάσεις έως 29/2/2024.
ΔΕΗ 2024 2 MyHome 4All (<= 500 kWh/μήνα) (μη εμπορικά διαθέσιμο) 4.90 Πάγια εντολή 120.90 20% οριζόντια έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις και 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή Χρέωση νυχτερινού 100.62 €/MWh. Αφορά σε συμβάσεις έως 29/2/2024.
ΔΕΗ 2024 3 Ειδικό (> 500 ημερήσιες kWh μηνιαίως) 5.00 119.07 Χρέωση Νυχτερινού 80,37 €/MWh
ΔΕΗ 2024 4 MyHome 4All (> 500 kWh/μήνα) (μη εμπορικά διαθέσιμο) 4.90 Πάγια εντολή 131.68 20% οριζόντια έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις και 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή Χρέωση νυχτερινού 67.72 €/MWh. Αφορά σε συμβάσεις έως 29/2/2024.
ΔΕΗ 2024 5 Ειδικό (> 500 ημερήσιες kWh μηνιαίως) 5.00 117.36 Χρέωση Νυχτερινού 78,66 €/MWh
ΔΕΗ 2024 2 MyHome 4All (> 500 kWh/μήνα) (μη εμπορικά διαθέσιμο) 4.90 Πάγια εντολή 164.58 20% οριζόντια έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις και 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή Χρέωση νυχτερινού 100.62 €/MWh. Αφορά σε συμβάσεις έως 29/2/2024.
ΔΕΗ 2024 3 MyHome 4All (<= 500 kWh/μήνα) 4.90 Πάγια Πληρωμή 95.23 10% οριζόντια έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις και 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή Χρέωση νυχτερινού 72.35€/MWh. Αφορά σε συμβάσεις από 1/3/2024.
ΔΕΗ 2024 6 MyHome 4All (> 500 kWh/μήνα) (μη εμπορικά διαθέσιμο) 4.90 Πάγια εντολή 146.79 35% οριζόντια έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις για τον Ιούνιο 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή Χρέωση νυχτερινού 95.13€/MWh
ΔΕΗ 2024 1 Ειδικό (≤ 500 ημερήσιες kWh μηνιαίως) 5.00 136.35 Χρέωση νυχτερινού 111,55 €/MWh
ΔΕΗ 2024 4 MyHome 4All (<= 500 kWh/μήνα) 4.90 Πάγια εντολή 103.50 10% οριζόντια έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις και 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή Χρέωση νυχτερινού 80.62 €/MWh. Αφορά σε συμβάσεις από 1/3/2024.
ΔΕΗ 2024 3 Ειδικό (≤ 500 ημερήσιες kWh μηνιαίως) 5.00 108.27 Χρέωση Νυχτερινού 80,37 €/MWh
ΔΕΗ 2024 3 MyHome 4All (> 500 kWh/μήνα) 4.90 Πάγια Πληρωμή 144.51 10% οριζόντια έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις και 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή Χρέωση νυχτερινού 72.35€/MWh. Αφορά σε συμβάσεις από 1/3/2024.
ΔΕΗ 2024 5 Ειδικό (≤ 500 ημερήσιες kWh μηνιαίως) 5.00 106.56 Χρέωση Νυχτερινού 78,66 €/MWh
ΔΕΗ 2024 4 MyHome 4All (> 500 kWh/μήνα) 4.90 Πάγια εντολή 152.78 10% οριζόντια έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις και 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή Χρέωση νυχτερινού 80.62 MWh. Αφορά σε συμβάσεις από 1/3/2024.
ΔΕΗ 2024 1 Ειδικό (> 500 ημερήσιες kWh μηνιαίως) 5.00 145.95 Χρέωση νυχτερινού 111,55 €/MWh
ΔΕΗ 2024 6 MyHome 4All (<= 500 kWh/μήνα) (μη εμπορικά διαθέσιμο) 4.90 Πάγια εντολή 111.51 35% οριζόντια έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις για τον Ιούνιο 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή Χρέωση νυχτερινού 95.13€/MWh
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 3 Power On! Home Easy 5.00 102.60
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 1 Power On! Home 0.00 148.56
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 3 Power On! Home 0.00 118.50
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 5 Power On! Home 0.00 134.45
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 1 Power On! Home Easy 5.00 132.66
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 5 Power On! Home Easy 5.00 118.55
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 2 Ειδικό 5.00 117.98
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 4 Ειδικό 5.00 90.60
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 6 Ειδικό 5.00 148.50
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 4 Power On! Home Easy 5.00 93.78
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 2 Power On! Home 0.00 125.66
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 4 Power On! Home 0.00 109.68
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 6 Power On! Home 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιουνίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2024.
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 2 Power On! Home Easy 5.00 109.76
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 6 Power On! Home Easy 5.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιουνίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2024.
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 3 Ειδικό 5.00 81.82
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 5 Ειδικό 5.00 95.00
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 1 Power on! Blue 5.00 149.00 Χρέωση νυχτερινου 139 €/MWh
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 1 Ειδικό 5.00 140.38
ΖΕΝΙΘ 2024 3 Power Home More 5.00 93.60 Συνέπεια και Παράλληλη ενεργή σύμβαση Φυσικού Αερίου
ΖΕΝΙΘ 2024 5 Power Home More 5.00 118.04 Συνέπεια και Παράλληλη ενεργή σύμβαση Φυσικού Αερίου
ΖΕΝΙΘ 2024 5 Power Home Smart Night 5.00 109.87 Συνέπεια και Παράλληλη ενεργή σύμβαση Φυσικού Αερίου Χρέωση νυχτερινού: 112.08€/MWh και 100.87€/MWh με εκπτώσεις με προϋπόθεση.
ΖΕΝΙΘ 2024 2 Power Home Special 5.00 90.54 Παράλληλη ενεργή σύμβαση Φυσικού Αερίου Χρέωση νυχτερινού 80.54 €/MWh
ΖΕΝΙΘ 2024 1 Power Home Direct 7.00 129.00 Συνέπεια
ΖΕΝΙΘ 2024 6 Power Home Choice 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή του Ιουνίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2024
ΖΕΝΙΘ 2024 2 Power Home Go Electric 5.00 120.54 Χρέωση νυχτερινού 110.54 €/MWh
ΖΕΝΙΘ 2024 2 My Pet My Home 4.50 Παράλληλη ενεργή σύμβαση Φυσικού Αερίου 120.54
ΖΕΝΙΘ 2024 4 Power Home Go Electric 5.00 103.70 Χρέωση νυχτερινού 93.70 €/MWh
ΖΕΝΙΘ 2024 1 Ειδικό 5.00 169.47
ΖΕΝΙΘ 2024 4 My Pet My Home 4.50 Παράλληλη ενεργή σύμβαση Φυσικού Αερίου 103.70
ΖΕΝΙΘ 2024 6 Power Home Go Electric 5.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή του Ιουνίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2024
ΖΕΝΙΘ 2024 3 Ειδικό 5.00 104.67
ΖΕΝΙΘ 2024 6 My Pet My Home 4.50 Παράλληλη ενεργή σύμβαση Φυσικού Αερίου Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή του Ιουνίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2024
ΖΕΝΙΘ 2024 5 Ειδικό 5.00 102.67
ΖΕΝΙΘ 2024 2 Power Home Choice 1.00 100.54 Διατίθεται με επιπλέον εμπορική προσφορά.
ΖΕΝΙΘ 2024 1 Power Home Fixed SE 5.00 160.00 Συνέπεια
ΖΕΝΙΘ 2024 4 Power Home Choice 1.00 83.70 Μη εμπορικά διαθέσιμο
ΖΕΝΙΘ 2024 2 Power Home More 5.00 104.60 Συνέπεια και Παράλληλη ενεργή σύμβαση Φυσικού Αερίου
ΖΕΝΙΘ 2024 4 Power Home More 5.00 80.30 Συνέπεια και Παράλληλη ενεργή σύμβαση Φυσικού Αερίου
ΖΕΝΙΘ 2024 6 Power Home More 5.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή του Ιουνίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2024
ΖΕΝΙΘ 2024 4 Power Home Smart Night 5.00 88.44 Συνέπεια και Παράλληλη ενεργή σύμβαση Φυσικού Αερίου Χρέωση νυχτερινού: 88.27€/MWh και 79.44€/MWh με εκπτώσεις με προϋπόθεση.
ΖΕΝΙΘ 2024 6 Power Home Smart Night 5.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Συνέπεια και παράλληλη σύμβαση Φυσικού Αερίου Η τιμή του Ιουνίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2024
ΖΕΝΙΘ 2024 1 Power Home Special 5.00 112.80 Παράλληλη ενεργή σύμβαση Φυσικού Αερίου Χρέωση νυχτερινού 102.8 €/MWh
ΖΕΝΙΘ 2024 1 Power Home Go Electric 5.00 142.80 Χρέωση νυχτερινού 132.8 €/MWh
ΖΕΝΙΘ 2024 1 My Pet My Home 4.50 Παράλληλη ενεργή σύμβαση Φυσικού Αερίου 142.80
ΖΕΝΙΘ 2024 3 Power Home Go Electric 5.00 113.93 Χρέωση νυχτερινού 103.93 €/MWh
ΖΕΝΙΘ 2024 3 My Pet My Home 4.50 Παράλληλη ενεργή σύμβαση Φυσικού Αερίου 113.93
ΖΕΝΙΘ 2024 5 Power Home Go Electric 5.00 125.25 Χρέωση νυχτερινού 115.25 €/MWh
ΖΕΝΙΘ 2024 2 Ειδικό 5.00 144.68
ΖΕΝΙΘ 2024 5 My Pet My Home 4.50 Παράλληλη ενεργή σύμβαση Φυσικού Αερίου 125.25
ΖΕΝΙΘ 2024 4 Ειδικό 5.00 114.38
ΖΕΝΙΘ 2024 1 Power Home Choice 1.00 122.80 Διατίθεται με επιπλέον εμπορική προσφορά.
ΖΕΝΙΘ 2024 6 Ειδικό 5.00 169.27
ΖΕΝΙΘ 2024 3 Power Home Choice 1.00 93.93 Διατίθεται με επιπλέον εμπορική προσφορά.
ΖΕΝΙΘ 2024 5 Power Home Choice 1.00 105.25 Μη εμπορικά διαθέσιμο
ΗΡΩΝ 2024 5 SIMPLY GENEROUS HOME 5.50 138.79 Παραμονή
ΗΡΩΝ 2024 4 Home Fix 4 9.50 116.00 Συνέπεια
ΗΡΩΝ 2024 2 SOLAR GENEROUS HOME 5.50 125.95 Συνέπεια και Παραμονή
ΗΡΩΝ 2024 3 Fix Genius Home 3 9.50 99.20 Συνέπεια
ΗΡΩΝ 2024 5 ECO GENEROUS HOME 6.50 134.41 Συνέπεια και Παραμονή
ΗΡΩΝ 2024 4 SOLAR GENEROUS HOME 5.50 108.94 Συνέπεια και Παραμονή
ΗΡΩΝ 2024 5 Fix Genius Home 3 9.50 99.20 Συνέπεια
ΗΡΩΝ 2024 2 GENEROUS GUARANTEE HOME 5.50 120.45 Συνέπεια και Παραμονή
ΗΡΩΝ 2024 4 GENEROUS GUARANTEE HOME 5.50 103.44 Συνέπεια και Παραμονή
ΗΡΩΝ 2024 1 SIMPLY GENEROUS HOME 5.50 153.83 Παραμονή
ΗΡΩΝ 2024 3 SIMPLY GENEROUS HOME 5.50 121.73 Παραμονή
ΗΡΩΝ 2024 4 Yellow Free HOME 0.00 123.54 Παραμονή
ΗΡΩΝ 2024 6 YELLOW ONE HOME 5.00 150.09 Συνέπεια
ΗΡΩΝ 2024 2 BASIC HOME 5.00 139.24 Συνέπεια
ΗΡΩΝ 2024 2 ECO GENEROUS HOME 6.50 125.00 Συνέπεια και Παραμονή
ΗΡΩΝ 2024 4 BASIC HOME 5.00 115.55 Συνέπεια
ΗΡΩΝ 2024 6 BASIC HOME 5.00 163.33 Συνέπεια
ΗΡΩΝ 2024 1 DOUBLE GENEROUS HOME 5.50 142.53 Συνέπεια και Παραμονή
ΗΡΩΝ 2024 3 DOUBLE GENEROUS HOME 5.50 110.42 Συνέπεια και Παραμονή
ΗΡΩΝ 2024 5 DOUBLE GENEROUS HOME 5.50 127.48 Συνέπεια και Παραμονή
ΗΡΩΝ 2024 1 SOLAR GENEROUS HOME 5.50 150.41 Συνέπεια και Παραμονή
ΗΡΩΝ 2024 5 Home Fix 4 9.50 116.00 Συνέπεια
ΗΡΩΝ 2024 4 ECO GENEROUS HOME 6.50 107.99 Συνέπεια και Παραμονή
ΗΡΩΝ 2024 3 SOLAR GENEROUS HOME 5.50 118.30 Συνέπεια και Παραμονή
ΗΡΩΝ 2024 4 Fix Genius Home 3 9.50 99.20 Συνέπεια
ΗΡΩΝ 2024 1 GENEROUS GUARANTEE HOME 5.50 144.91 Συνέπεια και Παραμονή
ΗΡΩΝ 2024 5 SOLAR GENEROUS HOME 5.50 135.36 Συνέπεια και Παραμονή
ΗΡΩΝ 2024 3 GENEROUS GUARANTEE HOME 5.50 112.80 Συνέπεια και Παραμονή
ΗΡΩΝ 2024 5 GENEROUS GUARANTEE HOME 5.50 129.86 Συνέπεια και Παραμονή
ΗΡΩΝ 2024 2 SIMPLY GENEROUS HOME 5.50 129.37 Παραμονή
ΗΡΩΝ 2024 4 SIMPLY GENEROUS HOME 5.50 112.36 Παραμονή
ΗΡΩΝ 2024 3 Home Fix 4 9.50 116.00 Συνέπεια
ΗΡΩΝ 2024 5 Yellow Free HOME 0.00 149.96 Παραμονή
ΗΡΩΝ 2024 3 BASIC HOME 5.00 103.04 Συνέπεια
ΗΡΩΝ 2024 3 ECO GENEROUS HOME 6.50 117.35 Συνέπεια και Παραμονή
ΗΡΩΝ 2024 5 BASIC HOME 5.00 101.18 Συνέπεια
ΗΡΩΝ 2024 2 DOUBLE GENEROUS HOME 5.50 118.07 Συνέπεια και Παραμονή
ΗΡΩΝ 2024 4 DOUBLE GENEROUS HOME 5.50 101.06 Συνέπεια και Παραμονή
ΗΡΩΝ 2024 1 BASIC HOME 5.00 140.52 Συνέπεια
ΗΡΩΝ 2024 1 ECO GENEROUS HOME 6.50 149.46 Συνέπεια και Παραμονή
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 1 Ειδικό 5.00 142.65 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 3 Ειδικό 5.00 111.65 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 4 Ρεύµα MAXI Home 10 5.00 87.76 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 5 Ειδικό 5.00 109.54 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 6 Ρεύµα MAXI Home 10 5.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή του Ιουνίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2024
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 5 MAXI Home Super 6.00 119.80 Συνέπεια και Συνδυασμός με πρόγραμμα Φυσικού Αερίου Μη εμπορικά διαθέσιμο
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 1 MAXI Home 5.00 135.00 Συνέπειας και Συνδυασμος με πρόγραμμα Φυσικού Αερίου
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 3 MAXI Home 5.00 102.50 Συνέπεια και Συνδυασμός με πρόγραμμα Φυσικού Αερίου
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 5 MAXI Home 5.00 115.80 Συνέπεια και Συνδυασμός με πρόγραμμα Φυσικού Αερίου
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 1 MAXI Home Super 6.00 139.00 Συνέπειας και Συνδυασμος με πρόγραμμα Φυσικού Αερίου Μη εμπορικά διαθέσιμο
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 3 MAXI Home Super 6.00 106.50 Συνέπεια και Συνδυασμός με πρόγραμμα Φυσικού Αερίου Μη εμπορικά διαθέσιμο
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 2 Ειδικό 5.00 126.88 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 3 Ρεύµα MAXI Home 10 5.00 91.30 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 4 Ειδικό 5.00 106.04 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 5 Ρεύµα MAXI Home 10 5.00 111.80 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 6 Ειδικό 5.00 128.54 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 6 MAXI Home Super 6.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή του Ιουνίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2024. Μη εμπορικά διαθέσιμο
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 2 MAXI Home 5.00 108.10 Συνέπειας και Συνδυασμος με πρόγραμμα Φυσικού Αερίου
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 4 MAXI Home 5.00 91.80 Συνέπεια και Συνδυασμός με πρόγραμμα Φυσικού Αερίου
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 6 MAXI Home 5.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή του Ιουνίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο 2024
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 2 MAXI Home Super 6.00 112.12 Συνέπειας και Συνδυασμος με πρόγραμμα Φυσικού Αερίου Μη εμπορικά διαθέσιμο
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 4 MAXI Home Super 6.00 95.80 Συνέπεια και Συνδυασμός με πρόγραμμα Φυσικού Αερίου Μη εμπορικά διαθέσιμο
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 1 Home Fixed 9.90 199.00
ELPEDISON 2024 6 Elpedison Bright Up 9.90 89.00
ELPEDISON 2024 6 Bright 3.00 169.00
EUNICE 2024 6 WE YELLOW HOME 4.00 145.00 Συνέπεια
NRG 2024 6 nrg fixed 4U 3.50 e-bill, πάγια εντολή 151.00 Ταυτόχρονη σύνδεση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα Φυσικού Αερίου της Εταιρείας Μη εμπορικά διαθέσιμο από 01/06/2024
PROTERGIA 2024 6 Protergia Οικιακό / Οικιακό Ν - Value Safe (6μηνο προϊόν) (μη εμπορικά διαθέσιμο) 9.90 97.50
PROTERGIA 2024 6 Οικιακό Value Safe (μη εμπορικά διαθέσιμο) 3.50 165.00
PROTERGIA 2024 6 Protergia Οικιακό / Οικιακό Ν - Value Safe (6μηνο προϊόν) 9.90 95.00
SOLAR ENERGY 2024 6 Οικιακό FIXED 10.00 360.00
VOLTON 2024 6 VOLTON BLUE SMART 0.00 189.00 Διατίθεται με διαφορετικές εμπορικές πολιτικές με βάση την κατανάλωση
VOLTON 2024 6 VOLTON BLUE FIXED 5.90 157.50 Συνέπεια
ΔΕΗ 2024 6 My Home Online (για συμβάσεις από 1/4) 3.50 123.00 Χρέωση νυχτερινού 113 €/MWh. Το πρόγραμμα διατίθετο με διαφορετική τιμή προ της 1/4/2024
ΔΕΗ 2024 6 My Home Enter (για συμβάσεις από 1/4) 5.00 125.00 Το πρόγραμμα διατίθετο με διαφορετική τιμή προ της 1/4/2024
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 6 Power on! Blue 5.00 149.00 Χρέωση νυχτερινου 139 €/MWh
ΖΕΝΙΘ 2024 6 Power Home Direct 7.00 129.00 Συνέπεια
ΖΕΝΙΘ 2024 6 Power Home Fixed SE 5.00 160.00 Συνέπεια
ΗΡΩΝ 2024 6 Fix Genius Home 3 9.50 99.20 Συνέπεια
ΗΡΩΝ 2024 6 Home Fix 4 9.50 116.00 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 6 Home Fixed 9.90 199.00

*Οι ανωτέρω τιμές είναι οι πλέον πρόσφατες προσφερόμενες από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, τις οποίες η ΡΑΑΕΥ οφείλει να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 138Α του νόμου 4951/2022. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμοζόμενων των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 138Α του νόμου 4951/2022, η ΡΑΑΕΥ θα προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του νόμου και της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/120637/2107.