ΡΑΑΕΥ :: Τιμολόγια παρόχων ενέργειας

Πάροχος Έτος Μήνας Ονομασία Τιμολογίου Πάγιο με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/μήνα) Προϋπόθεση Έκπτωσης Παγίου Τελική Τιμή Προμήθειας με Έκπτωση με προϋπόθεση (€/MWh) Προϋπόθεση Έκπτωσης Βασικής Τιμής Προμήθειας Παρατηρήσεις
ELPEDISON 2024 2 Ειδικό (για τις πρώτες 100 kWh μηνιαίως) 5.00 110.00
ELPEDISON 2024 1 ELPEDISON SMART 5.00 135.08 Περιλαμβάνεται ειδική έκτακτη έκπτωση 0,015€ ανά kWh
ELPEDISON 2024 1 Ειδικό 5.00 170.58
ELPEDISON 2024 1 Bright 3.00 169.00
ELPEDISON 2024 2 Ειδικό (από την 101η kWh και πάνω μηνιαίως) 5.00 146.50
ELPEDISON 2024 2 ELPEDISON SMART 5.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024.
NRG 2024 1 Ειδικό 3.60 e-bill, πάγια εντολή 141.20 Συνέπεια
NRG 2024 2 nrg fixed 4U 3.50 e-bill, πάγια εντολή 151.00 Ταυτόχρονη σύνδεση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα Φυσικού Αερίου της Εταιρείας
NRG 2024 1 prime 4U 1.75 e-bill, πάγια εντολή Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
NRG 2024 1 nrg on time 4U 3.50 e-bill, πάγια εντολή Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
NRG 2024 2 Ειδικό 3.50 ebill & πάγια εντολή 124.53 Συνέπεια
NRG 2024 1 nrg fixed 4U 3.50 e-bill, πάγια εντολή 151.00 Ταυτόχρονη σύνδεση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα Φυσικού Αερίου της Εταιρείας
NRG 2024 2 prime 4U 1.75 e-bill, πάγια εντολή Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
NRG 2024 2 nrg on time 4U 3.50 Πάγια Εντολή και e-bill Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
OTE ESTATE 2024 1 Ειδικό 5.00 198.00
OTE ESTATE 2024 2 Ειδικό 5.00 178.20
PROTERGIA 2024 2 Ειδικό 4.00 140.00 ΣΥΝΕΠΕΙΑ
PROTERGIA 2024 1 Οικιακο Value Safe 3.50 165.00
PROTERGIA 2024 1 Value Simple 5.00 140.60
PROTERGIA 2024 1 Helios Value 0.00 166.90
PROTERGIA 2024 1 Value Fair 5.00 132.80
PROTERGIA 2024 1 Plus 1.00 166.90
PROTERGIA 2024 1 Ειδικό 4.00 142.60 Συνέπεια
PROTERGIA 2024 2 Value Simple 5.00 129.80
PROTERGIA 2024 2 Helios Value 0.00 167.50
PROTERGIA 2024 2 Protergia Οικιακό / Οικιακό Ν - Value Safe (6μηνο προϊόν) 9.90 97.50
PROTERGIA 2024 2 Value Fair 5.00 134.00
PROTERGIA 2024 2 Plus 1.00 167.50
SOLAR ENERGY 2024 1 Ειδικό 5.00 168.80
SOLAR ENERGY 2024 2 Οικιακό S1+ 4.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
SOLAR ENERGY 2024 2 Οικιακό S1Ν 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
SOLAR ENERGY 2024 1 Οικιακό FIXED 10.00 360.00
SOLAR ENERGY 2024 1 Οικιακό S1 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
SOLAR ENERGY 2024 1 Οικιακό S1+ 4.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
SOLAR ENERGY 2024 2 Ειδικό 5.00 139.75 Συνέπεια
SOLAR ENERGY 2024 1 Οικιακό S1Ν 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
SOLAR ENERGY 2024 2 Οικιακό S1 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
VOLTERRA 2024 1 Ειδικό 4.50 144.00
VOLTERRA 2024 1 Forward για το Σπίτι 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
VOLTERRA 2024 2 Ειδικό 4.50 135.00
VOLTERRA 2024 2 Forward για το Σπίτι 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024.
VOLTON 2024 1 Ειδικό 4.90 144.25 Συνέπεια
VOLTON 2024 1 VOLTON BLUE FIXED 5.90 157.50 Συνέπεια
VOLTON 2024 2 Energy Free 4.90 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024.
VOLTON 2024 2 Ειδικό 4.90 124.76 συνέπεια πληρωμής
VOLTON 2024 1 VOLTON BLUE SMART 0.00 189.00 Διατίθεται με διαφορετικές εμπορικές πολιτικές με βάση την κατανάλωση
VOLTON 2024 1 Energy Free 4.90 143.64 -
WE ENERGY 2024 1 Ειδικό 5.00 166.06
WE ENERGY 2024 1 WE YELLOW HOME 4.00 160.00
WE ENERGY 2024 1 We Home 2.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
WE ENERGY 2024 1 We Simple (KOT) 3.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
WE ENERGY 2024 1 WE GREEN HOME 3.75 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
WE ENERGY 2024 1 We Blue Home 2.75 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
WE ENERGY 2024 2 Ειδικό 5.00 145.50
WE ENERGY 2024 2 We Home 2.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
WE ENERGY 2024 2 We Simple (KOT) 3.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
WE ENERGY 2024 2 WE GREEN HOME 3.75 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
WE ENERGY 2024 2 We Blue Home 2.75 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
ΔΕΗ 2024 2 Ειδικό (≤ 500 ημερήσιες kWh μηνιαίως) 5.00 128.00 Χρέωση Νυχτερινού 103,20 €/MWh
ΔΕΗ 2024 2 Ειδικό (> 500 ημερήσιες kWh μηνιαίως) 5.00 137.60 Χρέωση Νυχτερινού 103,20 €/MWh
ΔΕΗ 2024 1 MyHome 4All (<= 500 kWh/μήνα) 4.90 Πάγια Πληρωμή 123.43 20% οριζόντια έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις και 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή Χρέωση νυχτερινού 105,73 €/MWh
ΔΕΗ 2024 1 MyHome 4All (> 500 kWh/μήνα) 4.90 Πάγια Πληρωμή 167.11 20% οριζόντια έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις και 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή Χρέωση νυχτερινού 105,73 €/MWh
ΔΕΗ 2024 1 My Home Online 3.50 175.00 Χρέωση νυχτερινού 166 €/MWh
ΔΕΗ 2024 1 Ειδικό (≤ 500 ημερήσιες kWh μηνιαίως) 5.00 136.35 Χρέωση νυχτερινού 111,55 €/MWh
ΔΕΗ 2024 1 Ειδικό (> 500 ημερήσιες kWh μηνιαίως) 5.00 145.95 Χρέωση νυχτερινού 111,55 €/MWh
ΔΕΗ 2024 2 MyHome 4All (<= 500 kWh/μήνα) 4.90 Πάγια Πληρωμή 120.90 20% οριζόντια έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις και 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή Χρέωση νυχτερινού 103,2 €/MWh
ΔΕΗ 2024 2 MyHome 4All (> 500 kWh/μήνα) 4.90 Πάγια Πληρωμή 164.58 20% οριζόντια έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας χωρίς προϋποθέσεις και 2% έκπτωση στη Βασική Τιμή Προμήθειας με Πάγια Πληρωμή Χρέωση νυχτερινού 103.2 €/MWh
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 2 Ειδικό 5.00 117.98
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 1 Power On! Home 0.00 148.56
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 1 Power On! Home Easy 5.00 132.66
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 1 Ειδικό 5.00 140.38
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 1 Power on! Blue 5.00 149.00 Χρέωση νυχτερινου 139 €/MWh
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 2 Power On! Home 0.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 2 Power On! Home Easy 5.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
ΖΕΝΙΘ 2024 2 Ειδικό 5.00 144.68
ΖΕΝΙΘ 2024 1 Power Home Fixed SE 5.00 160.00 Συνέπεια
ΖΕΝΙΘ 2024 1 Power Home Special 5.00 112.80 Παράλληλη ενεργή σύμβαση Φυσικού Αερίου Χρέωση νυχτερινού 102.8 €/MWh
ΖΕΝΙΘ 2024 1 My Pet My Home 4.50 Παράλληλη ενεργή σύμβαση Φυσικού Αερίου 142.80
ΖΕΝΙΘ 2024 1 Power Home Choice 1.00 122.80 Διατίθεται με επιπλέον εμπορική προσφορά.
ΖΕΝΙΘ 2024 1 Power Home Go Electric 5.00 142.80 Χρέωση νυχτερινού 132.8 €/MWh
ΖΕΝΙΘ 2024 1 Ειδικό 5.00 169.47
ΖΕΝΙΘ 2024 1 Power Home Direct 7.00 129.00 Συνέπεια
ΖΕΝΙΘ 2024 2 Power Home Special 5.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024.
ΖΕΝΙΘ 2024 2 My Pet My Home 4.50 Παράλληλη ενεργή σύμβαση Φυσικού Αερίου Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024.
ΖΕΝΙΘ 2024 2 Power Home Choice 1.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
ΖΕΝΙΘ 2024 2 Power Home Go Electric 5.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 2 BASIC HOME 5.00 139.24 ΣΥΝΕΠΕΙΑ
ΗΡΩΝ 2024 1 FIX GENIUS HOME 4.00 159.30 Συνέπεια
ΗΡΩΝ 2024 1 GENEROUS HOME 5.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 1 GENEROUS GUARANTEE HOME 5.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 1 PROTECT 4 HOME 5.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 1 SIMPLY GENEROUS HOME 5.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 1 DOUBLE GENEROUS HOME 5.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 1 ECO GENEROUS HOME 6.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 1 SOLAR GENEROUS HOME 5.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 1 BASIC HOME 5.00 140.52 Συνέπεια
ΗΡΩΝ 2024 1 Home Fix 3 7.50 165.00
ΗΡΩΝ 2024 2 GENEROUS HOME 5.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 2 GENEROUS GUARANTEE HOME 5.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 2 PROTECT 4 HOME 5.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 2 SIMPLY GENEROUS HOME 5.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 2 DOUBLE GENEROUS HOME 5.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 2 ECO GENEROUS HOME 6.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
ΗΡΩΝ 2024 2 SOLAR GENEROUS HOME 5.50 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 2 Ειδικό 5.00 126.88 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 1 MAXI Home 5.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 1 MAXI Home Super 6.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Ιανουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο 2024
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 1 Ειδικό 5.00 142.65 Συνέπεια
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 1 Home Fixed 9.90 199.00
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 2 MAXI Home 5.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024.
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 2 MAXI Home Super 6.00 Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Η τιμή Φεβρουαρίου 2024 θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024.
ELPEDISON 2024 2 Bright 3.00 169.00
PROTERGIA 2024 2 Οικιακο Value Safe 3.50 165.00
SOLAR ENERGY 2024 2 Οικιακό FIXED 10.00 360.00
VOLTON 2024 2 VOLTON BLUE FIXED 5.90 157.50 Συνέπεια
VOLTON 2024 2 VOLTON BLUE SMART 0.00 189.00 Διατίθεται με διαφορετικές εμπορικές πολιτικές με βάση την κατανάλωση
WE ENERGY 2024 2 WE YELLOW HOME 4.00 160.00
ΔΕΗ 2024 2 My Home Online 3.50 175.00 Χρέωση νυχτερινού 166 €/MWh
ΕΛΙΝΟΙΛ 2024 2 Power on! Blue 5.00 149.00 Χρέωση νυχτερινου 139 €/MWh
ΖΕΝΙΘ 2024 2 Power Home Fixed SE 5.00 160.00 Συνέπεια
ΖΕΝΙΘ 2024 2 Power Home Direct 7.00 129.00 Συνέπεια
ΗΡΩΝ 2024 2 FIX GENIUS HOME 4.00 159.30 Συνέπεια
ΗΡΩΝ 2024 2 Home Fix 3 7.50 165.00
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2024 2 Home Fixed 9.90 199.00

*Οι ανωτέρω τιμές είναι οι πλέον πρόσφατες προσφερόμενες από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, τις οποίες η ΡΑΑΕΥ οφείλει να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 138Α του νόμου 4951/2022. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμοζόμενων των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 138Α του νόμου 4951/2022, η ΡΑΑΕΥ θα προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του νόμου και της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/120637/2107.